Kwaliteit belangrijker dan frequentie

Door middel van het vergelijken van correlatiecoëfficiënten is vastgesteld dat kwaliteit van de contacten belangrijker is dan frequentie. Iemand hebben die je begrijpt is significant sterker gecorreleerd aan geluk dan frequente contacten met familie, vrienden of buren.