Werkgerelateerde cursus, kort

Met werkgerelateerde cursussen wordt bedoeld: (schriftelijke) opleidingen of cursussen, privélessen, workshops of seminars, gerelateerd aan huidige of toekomstige baan met een duur van minder dan zes maanden. Cursussen en opleidingen met een langere duur worden hier buiten beschouwing gelaten.