Monitor detailhandel eerste kwartaal 2013: ontwikkelingen in deelbranches

In het eerste kwartaal van 2013 boekten winkels in voedings- en genotmiddelen bijna 3 procent meer omzet dan een jaar eerder. De non-foodbranche daarentegen noteerde de grootste omzetdaling (8 procent) van de afgelopen drie jaar. In bijna alle non-foodbranches verloren de winkeliers omzet. Vooral winkels in woninginrichtingartikelen en doe-het-zelfartikelen hadden het zwaar te verduren. Postorderbedrijven en internetwinkels behaalden een omzetgroei van ruim 5 procent.

Winkels in voedings- en genotmiddelen 

Omzet vooral gestegen door hogere prijzen, volume daalt echter

De omzetstijging van 3 procent bij de winkels in voedings- en genotmiddelen was vooral toe te schrijven aan hogere prijzen. Het verkoopvolume daalde echter, ondanks dat de Paasaankopen dit jaar in maart vielen en vorig jaar in april. Het aantal faillissementen in de foodsector kwam in het eerste kwartaal uit op 14, het laagste aantal in twee jaar tijd. In 2012 gingen 73 bedrijven in deze sector failliet.

Omzetontwikkeling winkels in voedings- en genotmiddelen

Omzetontwikkeling foodsector

Supermarkten boeken omzetgroei

In het eerste kwartaal van dit jaar behaalden de supermarkten, mede door stijgende prijzen, een omzetgroei van bijna 4 procent. De speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen leverden opnieuw omzet in, ditmaal bijna 3 procent. Slijterijen zagen hun omzet met ruim 2 procent toenemen.

Non-foodsector

Eerste kwartaal 2013 voor non-foodwinkels slechtste kwartaal in ruim drie jaar

De non-foodwinkels kenden in het eerste kwartaal van 2013 de grootste omzetdaling sinds medio 2009. De krimp van het volume (9 procent) was zelfs nog groter dan bij de start van de economische crisis in 2009. In de non-foodsector daalde de omzet de laatste vijf jaar vrijwel onafgebroken. De laatste kwartalen neemt het tempo van de daling toe. In het eerste kwartaal van 2013 gingen in de non-foodsector ook meer bedrijven failliet dan in voorgaande kwartalen. Ruim 180 bedrijven moesten hun deuren sluiten, in 2012 kwam het totale aantal uiteindelijk uit op 630.

Omzetontwikkeling non-foodsector

Omzetontwikkeling non-foodsector

In bijna alle non-foodbranches verloren de winkeliers omzet. Vooral de winkels in woninginrichtingartikelen, kleding en doe-het-zelfartikelen hadden het zwaar te verduren. Alleen de winkeliers in persoonlijke verzorging wisten een lichte omzetgroei te realiseren.

Omzetontwikkeling non-foodsector in enkele deelbranches

Omzetontwikkeling non-foodsector in enkele deelbranches

Geen verbetering winkels in consumentenelektronica

De omzet van winkels in consumentenelektronica kwam in het eerste kwartaal van 2013 bijna 7 procent lager uit dan vorig jaar. Een kwartaal eerder was de omzetdaling nog iets groter (8 procent). De verkoopprijzen waren een fractie lager dan een jaar eerder.
De omzet- en volumekrimp deden zich voor bij de winkels in wit- en bruingoed en bij de winkels in computers en software. De winkels in computers en software noteerden de sterkste omzetkrimp (14 procent). Winkeliers in wit- en bruingoed zagen hun omzet met 5 procent teruglopen.

Omzetontwikkeling winkels in consumentenelektronica

Omzetontwikkeling winkels in consumentenelektronica

Opnieuw sterke omzetkrimp woonwinkels

In het eerste kwartaal van 2013 daalde de omzet van de woonwinkels met 7 procent. De daling was wel kleiner dan in het voorgaande kwartaal. De tegenvallende verkopen zijn deels terug te voeren op de stilstand op de woningmarkt en de afnemende koopkracht van huishoudens.

Alle subbranches hadden in het eerste kwartaal te maken met omzetverlies. De omzet van de winkels in meubels en woninginrichting liep het sterkst terug (bijna 8 procent). In de keukenzaken was de omzetdaling ook fors (7 procent). Winkeliers in huishoudelijke artikelen wisten in 2012 het omzetverlies nog te beperken. In het eerste kwartaal van dit jaar boekten deze winkels echter ook ruim 6 procent minder omzet.

Omzetontwikkeling woonwinkels

Omzetontwikkeling woonwinkels

Historisch dieptepunt voor kleding- en schoenenwinkels

De winkels in kleding, schoenen en textiel hadden in het eerste kwartaal van 2013 te maken met de grootste omzetdaling (11 procent) van de afgelopen jaren. De kleding- en schoenenwinkels ondervonden hinder van het relatief koude weer. Vooral in maart viel de omzet met meer dan 16 procent scherp terug.

Kledingwinkels zetten in het eerste kwartaal 10 procent minder om dan een jaar eerder. Winkels in dameskleding zagen hun omzet fors afnemen (15 procent). De omzet van schoenenwinkels viel nog sterker terug, namelijk met 18 procent. De omzet van textielsupermarkten daalde minder sterk.

Omzetontwikkeling winkels in kleding, schoeisel en textiel

Omzetontwikkeling winkels in kleding, schoeisel en textiel

Omzet postorderbedrijven en internetwinkels opnieuw hoger

De postorderbedrijven en internetwinkels boekten in het eerste kwartaal van 2013 een omzetstijging van 5 procent. Zij zijn daarmee wederom de best presterende branche binnen de detailhandel. De omzet nam wel minder sterk toe dan in 2012.

Omzetontwikkeling postorderbedrijven, internetwinkels

Omzetontwikkeling postorderbedrijven, internetwinkels

Meer cijfers over de detailhandel staan op de themapagina’s Handel en horeca en Inkomen en bestedingen.