Nederlandse producentenprijzen stijgen sneller dan EU-gemiddelde

De Nederlandse producentenprijzen zijn sinds medio 2009 sneller gestegen dan gemiddeld in de Europese Unie (EU) en in de buurlanden. De chemische industrie heeft een grote invloed op de sterkere prijsontwikkeling in Nederland.

Producentenprijsindex Nederland en EU
Producentenprijsindex Nederland en EU

Producentenprijsindex Nederland kent sterke ontwikkeling

De Nederlandse producentenprijsindex vertoont sterkere fluctuaties dan het EU-gemiddelde. Beide indices bereikten een piek in het derde kwartaal van 2008. Daarna volgde een daling van de prijzen totdat medio 2009 een dieptepunt werd bereikt. Deze ontwikkeling hing samen met de ontwikkeling van de olieprijs, die in 2008 tot grote hoogte steeg. Opvallend is dat de piek van de Nederlandse producentenprijzen in 2008 boven die van het Europees gemiddelde lag, terwijl het dieptepunt daaronder lag. Sinds medio 2009 stijgen de prijzen weer, in Nederland sneller dan gemiddeld in de EU.

Producentenprijsindex Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België
Producentenprijsindex Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België

Producentenprijzen Nederland iets sneller gestegen dan in buurlanden

Ook in vergelijking met de buurlanden Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn de Nederlandse producentenprijzen sneller gestegen. Alle landen bereikten in de loop van 2008 een piek. De Nederlandse piek ligt echter duidelijk hoger dan die van de andere landen, terwijl het dieptepunt van de Nederlandse afzetprijzen onder dat van de andere landen ligt. Sinds medio 2009 vertonen de prijzen weer een stijgende lijn, waarbij de Nederlandse prijzen het snelst zijn gestegen.

Producentenprijsindex van de chemiebranche

Producentenprijsindex van de chemiebranche

Vooral chemische industrie draagt bij aan sterke Nederlandse ontwikkeling

Het is met name de chemische industrie waar de Nederlandse producentenprijzen sterker fluctueren dan in de buurlanden en het EU gemiddelde. De Nederlandse chemiebranche leunt sterk op de export en de prijzen reageren sterk op de grondstofprijzen. Omdat Nederland een relatief grote chemiebranche heeft, draagt dit voor een belangrijk deel bij aan de sterke ontwikkeling van de totale Nederlandse producentenprijzen.

Britt Peeters

Bron: Eurostat
• Producer Prices in Industry
• Producer Prices in Industry – Manufacture in Chemicals and Chemical Products