België: steviger op tweede plaats

In 2011 heeft België zijn positie als tweede belangrijkste handelspartner van Nederland versterkt. Bij de invoer steeg het aandeel tot precies 10 procent. Bij de uitvoer is het aandeel van België naar bijna 12 procent gestegen. In de top-5 van belangrijkste Nederlandse handelspartners is bij de invoer alleen het aandeel van België toegenomen. Bij de uitvoer nam ook het aandeel van Frankrijk en de VS licht toe.

Invoeraandeel belangrijkste importlanden

2012-belgie-2011

In- en uitvoer stijgt meer dan gemiddeld

In 2011 is de invoer van goederen uit België met 14 procent gestegen tot een niveau van 36 miljard euro. De uitvoer steeg nog iets sterker met een toename van 18 procent. Er werd voor 49 miljard euro aan goederen naar België geëxporteerd. Ter vergelijking: De totale Nederlandse in- en uitvoer is in 2011 met 10 procent gestegen. Een groot deel van de toename bij de in- en uitvoer met België komt voor rekening van de handel in minerale brandstoffen. Hierbij speelt de hoge olieprijs een belangrijke rol.

Invoer: aardolieproducten en auto’s

De invoer uit België van geraffineerde aardolieproducten is in 2011 met 43 procent flink in waarde gestegen. Het gaat hier vooral om gasolie en stookolie. Hoge olieprijzen spelen een belangrijke rol. In 2011 werd voor 1 kilogram gasolie 65 eurocent en voor 1 kilogram stookolie 51 eurocent betaald. In 2010 was dit nog respectievelijk 52 en 35 eurocent. Ook werden er meer auto’s ingevoerd. In vergelijking met 2010 zijn dit er ruim 8 duizend meer, waarvan 5 duizend nieuwe auto’s. Hier staat een invoerwaarde van bijna 2 miljard euro tegenover.

Invoer uit België naar goederensoort, 2011

2012-belgie-g2

Uitvoer: stijging 18 procent

De export naar België steeg in 2011 met 18 procent. In 2010 was dit 19 procent. In beide gevallen worden deze forse toenames veroorzaakt door de export van minerale brandstoffen en de daaraan gekoppelde hoge olieprijs. Naast brandstoffen zijn ook chemie (+13 procent) en machines (+7 procent) bepalend voor de uitvoer naar België. Samen zijn deze producten goed voor bijna tweederde van de export in 2011.

Uitvoer naar België

2012-belgie-g3

Wiel Packbier

StatLine