Groei uitvoer houdt aan

In het tweede kwartaal van 2012 was de uitvoer van goederen en diensten 4,4 procent hoger dan een jaar eerder. De uitvoer van goederen steeg met 5,1 procent en de uitvoer van diensten met 1,9 procent. De invoer was 3,9 procent hoger dan een jaar eerder. De invoer van goederen en diensten stegen met respectievelijk 4,9 procent en 0,4 procent.

Ontwikkeling internationale handel

Ontwikkeling internationale handel

Wederuitvoer groeit sterk

De stijging van de uitvoer van goederen is vooral te danken aan de sterke groei van de wederuitvoer met 8,5 procent. De uitvoer van Nederlandse goederen nam met 1,5 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. Voor de Nederlandse economie is  uitvoer van Nederlandse producten belangrijker dan wederuitvoer.

Ruilvoet verslechterd

In het tweede kwartaal van 2012 nam de gemiddelde invoerprijs van goederen met 1,3 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde uitvoerprijs van goederen steeg met 0,9 procent en daarmee trad er een ruilvoetverslechtering op van 0,4 procent.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.