Sociale bescherming

De sociale bescherming omvat alle regelingen die tot doel hebben de lasten van gezinnen en personen te verlichten.  Het betreft hierbij zowel particuliere als publieke regelingen. Een voorbeeld van een publieke regeling is de AOW (Algemene Ouderdomswet), een voorbeeld van een particuliere regeling is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is een particuliere instelling die onder andere ouderdomspensioenen financiert. Persoonlijke pensioenspaarregelingen vallen niet onder de sociale bescherming.

Een ander voorbeeld is de Zorgverzekeringswet. Onder sociale bescherming wordt wel de (verplichte) basisverzekering meegenomen, maar niet de individueel af te sluiten aanvullende verzekeringen.