Minder aardappelen en uien, meer wintertarwe en haver

De vroege raming van de akkerbouw- en de tuinbouwarealen in 2012 wijst op een belangrijke afname van de arealen aardappelen, zaaiuien, zomergerst, waspeen, knolselderij en aspergeaanplant. Belangrijke stijgingen van het areaal doen zich voor bij haver, rogge, suikermaïs, peer en tomaat. Verder is het areaal tijdelijk grasland fors toegenomen.

Minder aardappelen en uien

In 2012 daalt het areaal zetmeelaardappelen met 12 procent fors naar circa 43 duizend hectare ten opzichte van 2011. Bij de consumptieaardappelen is de oppervlakte met 7 procent gedaald naar 68 duizend hectare. De teelt van pootaardappelen (inclusief die voor gebruik op het bedrijf) is wel toegenomen. De oppervlakte poters steeg met 4 procent naar ruim
39 duizend hectare. Het areaal zaaiuien is met 10 procent gedaald en kwam hiermee uit op 21 duizend hectare.

Minder zomergerst, meer rogge en haver

Het areaal zomergerst is afgenomen met ruim 3,9 duizend hectare naar 26 duizend hectare. De oppervlakte wintergerst is met 4,1 duizend hectare vrijwel gelijk gebleven. Wintertarwe kon, in tegenstelling tot een jaar eerder, voor de winter 2011/2012 normaal ingezaaid worden. Het areaal groeide met 21 procent naar 137 duizend hectare. Het areaal zomertarwe daalde dan ook fors met bijna 60 procent. In totaal staat in 2012 bijna 153 duizend hectare tarwe op de akkers. Opmerkelijk zijn de toenames van de arealen rogge (+17% procent) en haver (+32 procent).

Verschil areaal enkele akkerbouwgewassen en tijdelijk grasland 2011-2012*

2012-verschil-akkerbouw-2012-g1

Veel meer gras, snijmaïs ongewijzigd

In 2012 wordt veel meer grond gebruikt als tijdelijk grasland. Met 19 duizend hectare extra (+ 11 procent) naar 191 duizend hectare is gras de grootste groeier. Snijmaïs, met bijna 230 duizend hectare het meest verbouwde gewas, blijft in 2012 ten opzichte van 2011 even groot.

Perenareaal voor het eerst groter dan appelareaal

In 2012 is het het appelareaal weer gekrompen (-2 procent) en het areaal peer weer wat toegenomen (+2 procent). De totale oppervlakte appels en peren bleef met 16.5 duizend hectare gelijk, terwijl dit de laatste jaren steevast daalde. Het areaal peer (8 350 ha) is voor het eerst groter dan het areaal appel (8 120 ha).

Lichte toename kasgroenten

De arealen aubergine (100 ha) en komkommer (650 ha) bleven gelijk ten opzichte van 2011. Het areaal tomaat steeg met drie procent tot 1 760 hectare en het areaal paprika steeg licht met één procent.

Verschil areaal enkele tuinbouwgewassen, 2011-2012*

2012-verschil-tuinbouw-2012-g2

Meer suikermais, minder asperges

In 2012 is er bijna 60 hectare suikermais meer geteeld dan in 2011. Dat is een stijging van tien procent. Het areaal suikermais is daarmee in procenten de grootste stijger van de arealen groenten in de open grond. Het areaal asperges met productie nam toe met 6 procent tot 2 470 hectare. Er was echter een grote daling, met 25 procent, in het areaal asperges zonder productie. Dit is de grootste daling ooit en betekent een forse krimp in de nieuwe aanplant. In totaal nam het areaal asperges met slechts één procent af tot 2 890 hectare.

Renzo Ghianni en André Meurink

Bron: Maatwerktabel