EU-2020-strategie

De Europese Unie zet in haar EU-2020-strategie voor alle lidstaten in op duurzame vooruitgang op basis van 5 hoofdindicatoren, waaronder onderwijs. Voor onderwijs zijn twee doelstellingen geformuleerd, namelijk het terugdringen van het aandeel voortijdig schoolverlaters en het bevorderen van het aantal geslaagden in het tertiair onderwijs. Voor Nederland geldt dat in 2020 maximaal 8 procent van de 18- tot 25-jarigen voortijdig het onderwijs mag hebben verlaten en dat minimaal 40 procent van de 30- tot 35-jarigen over een diploma in het tertiaire onderwijs (hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs) moet beschikken.