Monitor computerbranche vierde kwartaal 2011

De computerservicebedrijven hebben in het vierde kwartaal van 2011 wederom meer omgezet. Voor de zesde keer op rij groeide hun omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De computerbranche zette hiermee in 2011 meer om dan in alle jaren ervoor. De groei bleef in 2011 echter achter bij de groei van voor 2009.

Meer omzet vierde kwartaal

De computerbranche is de grootste branche binnen de zakelijke dienstverlening met een aandeel van ongeveer 18 procent in de totale omzet. De omzet van de computerservicebedrijven groeide in het vierde kwartaal met 1,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De computerbranche deed het hiermee beter dan de totale zakelijke dienstverlening, waarvan de omzet met 0,6 procent afnam. De omzettoename van de computerbrache is in het vierde kwartaal duidelijk minder sterk dan in de twee voorgaande kwartalen.

Subbranche software-ontwikkeling doet het minder goed

De ontwikkelaars van software hebben een aandeel van ruim 60 procent in de omzet van de gehele computerbranche. Deze subbranche deed het in verhouding tot de totale computerbranche minder goed in het vierde kwartaal van 2011. De ontwikkelaars zetten slechts 0,9 procent meer om dan een jaar eerder. De omzetstijging over geheel 2011 kwam uit op 1,6 procent.

Relatief sterke groei bij adviseurs op het gebied van informatietechnologie

De adviseurs op het gebied van informatietechnologie deden het in verhouding tot de gehele computerbranche juist beter. Zij zagen hun omzet in het vierde kwartaal van 2011 met 3,2 procent toenemen. Over het hele jaar realiseerden de adviseurs 5,5 procent meer omzet dan in 2010.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Groei over heel 2011 totale computerbranche

De computerbrache in zijn geheel boekte in 2011 ten opzichte van 2010 een omzetgroei van 3,2 procent. In de twee voorgaande jaren kromp de omzet. Desondanks realiseerden computerservicebedrijven in 2011 meer omzet dan ooit tevoren. De omzetgroei in 2011 is wel veel kleiner dan in de periode 2006-2008. Toen waren groeipercentages van meer dan 6 procent heel gewoon. In vergelijking met de andere branches binnen de zakelijke dienstverlening doet de computerbranche het goed. Voor de totale zakelijke dienstverlening gold over geheel 2011 een omzetgroei van 1,5 procent.

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.