Metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

Uit de conjunctuurtest van juli 2011 blijkt een toename van de orderontvangst en de werkvoorraad in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. Voor de komende maanden zijn de verwachtingen van de ondernemers voor de productie en de afzetprijzen gunstig. De concurrentiepositie is de afgelopen drie maanden verbeterd. De ondernemers verwachten in de komende maanden een afname van de export.

Meer orders in portefeuille

In de periode van april tot en met juni zijn er meer orders ontvangen dan in de voorgaande drie maanden. In diezelfde periode is ook de productie gestegen. De werkvoorraad is gegroeid en de index orderpositie is uitgekomen op 103,6 (juli 2000=100). Ondanks de toename van orderportefeuille is per saldo 7 procent van de ondernemers van mening dat deze ontoereikend is.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2 )

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Meer productie en hogere afzetprijzen verwacht

Voor de periode juli tot en met september voorzien de ondernemers een toename van de productie. Ook voorzien zij een stijging van de afzetprijzen voor hun producten. Over het personeelsbestand zijn de ondernemers vrijwel neutraal gestemd. Het aantal positief gestemden was ongeveer even groot als het aantal pessimisten.

Verwachting voor juli tot en met september 2011

Verwachting voor juli tot en met september 2011

Concurrentieposities iets verbeterd

De concurrentiepositie is in de afgelopen drie maanden, op zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt, licht verbeterd. De bezettingsgraad van de productie-installaties daalde licht van 82,9 procent in april naar 82,4 procent in juli. Per saldo houdt 7 procent van de ondernemers rekening met een afname van de export in de komende maanden. Eén op de vier ondernemers meldt dat zij productiebelemmeringen ondervinden als gevolg van onvoldoende vraag naar hun producten.