Verenigd Koninkrijk: top-5 positie bij in- en uitvoer

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Bij de invoer staat het land met een aandeel van bijna 7 procent op de vijfde plaats op de ranglijst van belangrijkste handelspartners. Bij de uitvoer is dit plaats vier met een aandeel van 8 procent.

Invoer top-5 landen
2011-vk-g1

Invoer meer dan gemiddeld toegenomen

In 2010 werd voor ruim 22 miljard euro aan goederen uit het Verenigd Koninkrijk ingevoerd. Dit is 26 procent meer dan in 2009 en ruimschoots meer dan de totale Nederlandse invoerstijging van 21 procent.
De uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk bedroeg in 2010 bijna 30 miljard euro. Dit is een toename van 14 procent in vergelijking met 2009. De totale Nederlandse exportwaarde steeg met 20 procent.

Invoerwaarde uit het Verenigd Koninkrijk, 2010
2011-vk-g2 

Minerale brandstoffen, chemie en machines bepalen beeld invoer

Bijna 80 procent van de invoer uit het Verenigd Koninkrijk bestond in 2010 uit minerale brandstoffen, chemie en machines. Door de hoge olieprijs is de waarde van de invoer van minerale brandstoffen met 45 procent toegenomen tot 8,2 miljard euro. De invoer van chemie met een waarde van 4,3 miljard euro bestond voor de helft uit medicinale en farmaceutisch producten, waarbij geneesmiddelen het belangrijkst waren. Bij machines (invoerwaarde 5 miljard euro) zijn het vooral kantoormachines en auto’s die veel ingevoerd worden. 

Export top-5 landen

2011-vk-g3

Machines belangrijk exportproduct

Het belangrijkste exportproduct is machines met een aandeel van 30 procent in de totale Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk. Andere belangrijke uitvoerproducten zijn telecommunicatoestellen en kantoormachines. Groenten en fruit en ook vlees heeft een belangrijk aandeel in de uitvoer. Voor al deze producten staat het Verenigd Koninkrijk in de top-3 van belangrijkste afnemers.

Wiel Packbier
Bron: StatLine