Omzet verhuisbranche in vierde kwartaal 2010 gestegen

De omzet van de verhuisbranche steeg in het vierde kwartaal van 2010 met bijna 2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de eerste stijging na een lange reeks van omzetdalingen.

Omzet- en prijsontwikkeling verhuisvervoer

Omzet- en prijsontwikkeling verhuisvervoer

Prijzen verhuisdiensten licht toegenomen

De omzetstijging in het vierde kwartaal van 2010 werd veroorzaakt door prijsstijgingen. In het vierde kwartaal stegen de prijzen van verhuisdiensten met 2,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De prijs voor verhuisdiensten over heel 2010 lag 0,2 procent hoger dan in 2009.

Omzet over heel 2010 gedaald

Over heel 2010 gerekend daalde de omzet van de verhuisbranche met 6 procent ten opzichte van 2009. Sinds het begin van de economische crisis eind 2008 nam de omzet in de verhuisbranche met ongeveer een kwart af.

De omzetdaling in 2010 is veroorzaakt doordat er minder woningen werden verkocht, waardoor er minder vraag was naar verhuisdiensten. In 2010 wisselden 126 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar; 1,4 duizend minder dan in 2009, toen er nog ruim 127 duizend werden verkocht. In 2008 wisselden nog ruim 182 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. 

Aantal verkochte bestaande koopwoningen in Nederland

Aantal verkochte woningen in Nederland

Marcel van der Geest en Robbert de Ruijter

Bronnen:
• StatLine, Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening index

• StatLine, Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio, prijsindex 2005=100