Creatieve industrie in Nederland; creatieve beroepen

Creatieve mensen en bedrijven worden gezien als een belangrijke stimulans voor economische groei. In dit onderzoek ligt de focus op het beschrijven van de personen met een creatief beroep in Nederland.