Bevolkingskern

Een bevolkingskern is een aaneengesloten gebied van groepen van gebouwen met een duidelijk herkenbaar patroon van onderling verbonden straten dat hoofdzakelijk door mensen wordt bewoond. Woongebieden die op minder dan 200 meter van elkaar liggen, zijn tot eenzelfde bevolkingskern gerekend. Binnenwater breder dan 200 meter met één of meer verbindingen (brug, tunnel) tussen bebouwde oevers scheidt een bevolkingskern niet in meerdere delen. Een bevolkingskern bevat minimaal 25 woonadressen of 50 inwoners