Vervolgverzoeken

Asielverzoeken zijn aanvragen voor toelating als vluchteling door personen uit een ander land. Asielverzoeken worden ingediend door personen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten om in een ander land bescherming of asiel te zoeken.

In de meeste EU lidstaten bestaat de mogelijkheid na een eerste asielverzoek een volgend verzoek in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden.