Hoofdlijnen van de Business Architectuur CBS

Inleidende tekst: in dit cursusdocument worden de hoofdlijnen van de business architectuur van het CBS uiteengezet. Het niveau van deze inleidende cursus is ‘intermediate’. De nadruk ligt niet zozeer op allerlei theoretische begrippen uit de business architectuur, maar op de toepassing ervan op het CBS. Het doel van de cursus is dat de cursist een idee krijgt welke aspecten van belang zijn bij het ‘maken van een statistiek’, en hoe deze aspecten in samenhang tot elkaar staan. En dat is ook precies wat architectuur beoogt: het geven van een samenvattend beeld van één of meer artefacten in een omgeving, vooral betreffend coherente keuzes op het gebied van functie, structuur en stijl. De twee belangrijkste onderwerpen die in de cursus aan de orde komen zijn 1) het statistische product, i.e. wat is een statistiek en 2) het statistische proces, i.e. hoe maken we een statistiek.