Monitor dienstenprijzen vierde kwartaal 2009

De prijzen van de commerciële dienstverlening waren in het vierde kwartaal gelijk aan die in het vierde kwartaal van 2008. Hiermee zette de prijsdaling van het derde kwartaal niet door. In voorgaande jaren lagen de prijzen gemiddeld bijna 2,4 procent hoger dan een jaar eerder.

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijzen in de transportsector zijn iets minder hard gedaald

De prijzen van diensten in de transportsector waren in het vierde kwartaal van 2009 ruim 3 procent lager dan een jaar eerder. Vorig kwartaal was de daling nog ruim 4 procent. Vooral in het vervoer over water is de prijsdaling afgevlakt. Wel waren de prijzen in deze branche nog altijd bijna 16 procent lager dan een jaar eerder.

Prijsontwikkeling transportsector

Prijsontwikkeling transportsector

Prijzen in de overige zakelijke dienstverlening iets gestegen

De prijzen in de overige zakelijke dienstverlening lagen daarentegen iets hoger dan een jaar eerder. De prijzen in deze branche waren 1 procent hoger. De stijging was echter een stuk minder stevig dan in voorgaande jaren, toen de prijzen elk kwartaal meer dan 2 procent hoger lagen dan een jaar eerder. De prijzen van notarisdiensten daalden het hardst in het vierde kwartaal. Notarisdiensten waren 4 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Michel van Veen

Bron: StatLine, Dienstenprijzen

Samenstelling prijsindexcijfers commerciële dienstverlening
De prijsindexcijfers over de commerciële dienstverlening omvatten twee sectoren:
1. De sector ‘vervoer, opslag en communicatie’. Kortweg: de transportsector.
2. De sector ‘exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en overige zakelijke dienstverlening’. Kortweg: sector overige zakelijke dienstverlening.
Deze twee sectoren zijn onderverdeeld in branches.