Opleving van de koopwoningenmarkt in Amsterdam

De koopwoningenmarkt in de gemeente Amsterdam is de afgelopen jaren flink in beweging. In bijna heel 2008 stegen de prijzen sterker dan in andere grote gemeenten. De eerste drie kwartalen van 2009 daalden de prijzen juist sterker dan in andere gemeenten. Het laatste kwartaal van 2009 was de prijsafname in de hoofdstad echter weer kleiner ten opzichte van het Nederlands gemiddelde.

Prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen in Nederland en Amsterdam

Prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen in Nederland en Amsterdam

Ook met het aantal transacties in Amsterdam gaat het beter. In december 2009 werden bijna weer evenveel woningen verhandeld als in december 2007, vlak voordat de crisis in de woningmarkt toesloeg. Het Nederlands gemiddelde lag eind 2009 echter nog ruim 20 procent lager dan twee jaar eerder. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht kwam het marktbeeld overeen met Nederland.

Prijzen krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen dalen minder

Nederland kent vier regio’s waar het aantal inwoners afneemt, de zogenaamde krimpgebieden. De prijzen van koopwoningen in het krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen daalden in de tweede helft van 2009 minder hard dan in Nederland. In de regio Oost-Groningen stegen de prijzen in 2008 nog bovengemiddeld, maar in 2009 daalden de prijzen juist veel sterker. De regio Zuid-Limburg kende de meest negatieve prijsontwikkeling. Hier was in het derde kwartaal van 2008 al sprake van een prijsafname. De prijzen in Zuid-Limburg lagen in het derde kwartaal van 2009 zelfs onder het niveau van 2005. Regio Delfzijl en omgeving kende een zeer wisselvallige prijsontwikkeling. In het laatste kwartaal van 2009 lagen de prijzen hier ruim 7 procent boven het niveau van 2005.

Prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen in Nederland en drie krimpgebieden

Prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen in Nederland en drie krimpgebieden

Nieuwe cijfers

Vanaf 21 januari 2010 publiceert het CBS cijfers over bestaande koopwoningen voor 40 COROP-gebieden per kwartaal en voor 25 Grote Gemeenten per maand en per kwartaal. Over Nederland, landsdelen, provincies en woningtypen werd al per maand en per kwartaal gepubliceerd.

Erna van der Wal en Herbert van Willenswaard

Bronnen: