Ziekenhuisopnamen

Gegevens over ziekenhuisopnamen zijn afkomstig uit de Landelijke Medische Registratie (LMR) gekoppeld met gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Ziekenhuisopnamen omvatten zowel klinische opnamen als dagopnamen in algemene, academische en categorale ziekenhuizen, met uitzondering van de revalidatie-, epilepsie- en astmacentra en een kankerkliniek. Opnamen worden meegeteld als de ontslagdatum van de opname in het betreffende kalenderjaar valt.