Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

Het blijven moeilijke tijden voor de elektrotechnische en machine-industrie. De omzet, productie en de waarde van de ontvangen orders waren in maart 2009 fors lager dan een jaar eerder. Tegelijkertijd stegen de afzetprijzen.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (maart 2009)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (maart 2009)

Omzet lager

De omzet in de elektrotechnische en machine-industrie was in maart 14 procent minder dan een jaar eerder. Net zoals in de voorgaande maanden daalden vooral de verkopen in het buitenland. Op de Nederlandse markt werd een bescheiden groei van ruim 1,5 procent gerealiseerd. De hogere afzetprijs had een positief effect op de omzetontwikkeling, net zoals de twee werkdagen die maart in 2009 meer telde dan in 2008. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume bijna een kwart kleiner dan in maart 2008.

De elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie zette in maart 2008 en 2009 zowel in het binnenland als in het buitenland ongeveer evenveel om. In februari liet deze subbranche nog een flinke omzetdaling zien. In de machine-industrie was de omzet 21 procent lager dan in maart vorig jaar. Deze daling kwam geheel voor rekening van de verkopen in het buitenland. In het binnenland werd zelfs een omzetgroei van 3 procent gehaald.

Het eerste kwartaal van 2009 werd afgesloten met een omzetdaling van 21 procent. Aan het buitenland werd voor ruim een kwart minder verkocht, terwijl het verlies op de Nederlandse markt beperkt bleef tot ruim 3,5 procent.

Waarde orderontvangsten ook lager

De waarde van de ontvangen orders was in maart 18 procent lager dan vorig jaar. In de elektrotechnische en machine-industrie is het herstel van de verkopen dus nog niet op korte termijn te verwachten.

De waarde van de orderontvangsten van de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie daalde met 8 procent vergeleken met maart vorig jaar. In de machine-industrie was deze daling 24 procent.

Ondanks de forse dalingen was maart nog relatief de beste maand voor de orderontvangsten in het eerste kwartaal. Daarin was de waarde van de ontvangen orders 23 procent minder dan een jaar eerder.

Afzetprijzen stijgen

In de elektrotechnische en machine-industrie waren in maart 2009 de prijzen van de verkochte producten ruim 3,5 procent hoger vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Op de binnenlandse markt was deze prijsstijging 2 procent. Op de exportmarkt stegen de afzetprijzen met ruim 4,5 procent.

In de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie werden vooral de aan het buitenland verkochte producten duurder. De prijsstijging was daar 9 procent, terwijl aan binnenlandse afnemers 1 procent meer in rekening werd gebracht. De machine-industrie vroeg aan zowel Nederlandse als buitenlandse klanten bijna 2,5 procent meer voor hun producten.

De prijsontwikkelingen van het gehele eerste kwartaal zijn vergelijkbaar met maart 2009.

Productie fors kleiner

Net als de verkopen is ook de productie van de elektrotechnische en machine-industrie teruggelopen. Per gemiddelde werkdag is er in maart 13 procent minder geproduceerd dan een jaar eerder.

Met de cijfers van maart kan nu de balans van het eerste kwartaal worden opgemaakt. Hierin liep de productie met 18 procent terug.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)