Oordeel en verwachtingen: textiel-, kleding- en lederindustrie

Uit de Conjunctuurtest van januari 2009 blijkt dat het beeld in de textiel-, kleding- en lederindustrie verder is verslechterd. De orderontvangsten zijn verder afgenomen en de oordelen blijven negatief. In hun verwachtingen zijn de ondernemers eveneens pessimistisch gestemd.

Negatievere oordelen

De orderontvangsten zijn volgens de ondernemers in december verder afgenomen ten opzichte van november. Het oordeel over de voorraden gereed product is flink negatiever geworden. De index orderpositie is licht gedaald en bedraagt 75,8 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie is negatiever geworden ten opzichte van de vorige maand. Ook over de buitenlandse orderpositie waren de ondernemers negatiever gestemd dan een maand eerder.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verdere afname productie verwacht

In december realiseerden de ondernemers naar eigen zeggen een lagere productie. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers wederom een afname van de productie. De ondernemers voorzien echter wel een stijging van de verkoopprijzen voor hun producten. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers iets minder pessimistisch gestemd dan de vorige maand. Per saldo verwacht nu 27 procent van de ondernemers een afname van de toekomstige personeelssterkte.

Verwachting voor januari tot en met maart 2009

Verwachting voor januari tot en met maart 2009

Flinke afname buitenlandse afzet verwacht

Uit de kwartaalvragen van de conjunctuurtest blijkt dat in het vierde kwartaal de concurrentiepositie op de binnenlandse markt nagenoeg ongewijzigd slecht is. De ondernemers zagen hun concurrentiepositie op de buitenlandse markt iets verslechteren. Verder voorzien de ondernemers een flinke afname van de buitenlandse afzet in het eerste kwartaal. De bezettingsgraad is in het vierde kwartaal licht gedaald en komt uit op 74,5. De huidige productiecapaciteit wordt nu als groot beoordeeld door de ondernemers.