Oordeel en verwachtingen: textiel-, kleding- en lederindustrie

Uit de Conjunctuurtest van december 2008 blijkt dat het beeld in de textiel-, kleding- en lederindustrie verder is verslechterd. De orderontvangsten zijn afgenomen en de oordelen blijven negatief. In hun verwachtingen zijn de ondernemers eveneens pessimistisch.

Negatieve oordelen

De orderontvangsten zijn volgens de ondernemers in november flink afgenomen ten opzichte van oktober. Het oordeel over de voorraden gereed product blijft negatief. De index orderpositie is licht gedaald en bedraagt 78,4 (juli 2000=100). Het oordeel over de orderpositie is negatiever geworden ten opzichte van de vorige maand. Ook over de buitenlandse orderpositie waren de ondernemers negatiever gestemd dan een maand eerder.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verdere afname productie verwacht

In november realiseerden de ondernemers naar eigen zeggen een lagere productie. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een verdere daling van de productie. De ondernemers voorzien echter wel een stijging van de verkoopprijzen voor hun producten. Over de toekomstige personeelssterkte zijn de ondernemers deze maand pessimistischer gestemd. Per saldo verwacht nu 34 procent van de ondernemers een afname van de toekomstige personeelssterkte.

Verwachting voor december tot en met februari 2009

Verwachting voor december tot en met februari 2009