Monitor schoonmaakbranche derde kwartaal 2007

De omzet in de schoonmaakbranche was in het derde kwartaal van 2007 ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. De omzetgroei was wel een stuk lager dan in de voorgaande kwartalen. Toch is de stemming onder de ondernemers nog altijd positief. De ondernemers zijn wel iets voorzichtiger in hun verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2007.

Omzet blijft stijgen

De bedrijven in de schoonmaakbranche hebben hun omzet in het derde kwartaal van 2007 opnieuw weten te vergroten ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei van ruim 2 procent is wel beduidend lager dan voorgaande kwartalen. Over de eerste drie kwartalen bekeken nam de omzet van de schoonmakers met 5 procent toe.
De omzettoename van bedrijven die zich bezighouden met het reinigen van gebouwen bedroeg bijna 3 procent. Hierdoor werd de omzetgroei van de gehele schoonmaakbranche positief beïnvloed. De omzet groeide in de schoonmaakbranche een stuk minder hard dan in de totale zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor 

Aantal openstaande vacatures stabiel

Het aantal ontstane en vervulde vacatures was in het derde kwartaal, net als voorgaande kwartalen, aardig in evenwicht. Het aantal openstaande vacatures bleef hierdoor nagenoeg ongewijzigd.  Aan het eind van het derde kwartaal waren er 3 100 openstaande vacatures.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Verdere toename orderontvangsten, positieve oordelen

Uit de conjunctuurtest van oktober 2007 blijkt dat de stemming onder de ondernemers verder is verbeterd. Ze ontvingen naar eigen zeggen in het derde kwartaal van 2007 meer orders dan in het tweede kwartaal. Het oordeel over deze orderontvangsten is echter iets verslechterd. De aan afnemers berekende afzetprijzen zijn niet veranderd. Ook is de personeelssterkte nagenoeg gelijk gebleven. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is wel flink verbeterd. De stemming onder de ondernemers is in de loop van de laatste twee jaar sterk verbeterd.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Voorzichtige verwachtingen voor het vierde kwartaalVoor het vierde kwartaal van 2007 zijn de ondernemers gematigd optimistisch in hun verwachtingen. Er wordt een lichte afname van de orders verwacht. De ondernemers verwachten geen veranderingen in de afzetprijzen. Op basis van de toegenomen orderontvangsten in voorgaande perioden wordt desondanks wel een verdere toename van de omzet voorzien. Tevens wordt er een toename van de personeelssterkte verwacht. De verwachtingen van de branche zijn iets pessimistischer dan de verwachtingen in de gehele zakelijke dienstensector.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2007

Verwachting voor het vierde kwartaal 2007 

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.