Monitor computerbranche derde kwartaal 2007

De omzet van de computerservicebedrijven was in het derde kwartaal opnieuw toegenomen. De vraag naar automatiseringsdiensten blijft onveranderd hoog. De stemming onder de ondernemers is zeer optimistisch. Uit de conjunctuurtest blijkt dat de ondernemers positief oordelen over de orderontvangsten en het economische klimaat. Ook in hun verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2007 zijn de ondernemers optimistisch.

Omzet verder gestegen

De computerbranche heeft in het derde kwartaal de hoogste omzetgroei gerealiseerd sinds eind 2000. De omzet nam met 15 procent toe in vergelijking met dezelfde periode in 2006. Door de aanhoudende economische groei blijft de vraag naar IT-diensten hoog. Samen met de uitzendbranche zijn de computerservicebedrijven de belangrijkste aanjagers van de omzetgroei in de zakelijke dienstverlening. Over de eerste drie kwartalen van 2007 kwam de omzetgroei in de computerbranche uit op 14 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Vraag naar nieuw personeel ongewijzigd

Net als in het tweede kwartaal was ook dit kwartaal het aantal ontstane vacatures gelijk aan dat in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In totaal ontstonden 8 duizend nieuwe vacatures. Ook het aantal vervulde vacatures kwam in het derde kwartaal van 2007 uit op 8 duizend. Daardoor is het aantal openstaande vacatures nagenoeg gelijk gebleven. Aan het eind van het derde kwartaal waren er 9 400 openstaande vacatures. De vraag naar IT-personeel is al vanaf eind 2005 hoog.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Toename orderontvangsten, positieve oordelen

De ondernemers ontvingen naar eigen zeggen in het derde kwartaal van 2007 flink meer orders dan in het tweede kwartaal. Uit de conjunctuurtest blijkt dat het oordeel over deze orderontvangsten nog altijd zeer goed is. Ook de aan afnemers berekende afzetprijzen waren in dat kwartaal toegenomen. De personeelssterkte nam eveneens toe. Het oordeel over het huidige economisch klimaat voor de onderneming is dan ook positief, al oordelen de ondernemers iets minder positief dan in het vorige kwartaal. De oordelen van de computerbranche komen goed overeen met de oordelen in de gehele zakelijke dienstensector.

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Oordeel over orderontvangsten en economisch klimaat

Flinke stijging orders verwacht

Voor het vierde kwartaal van 2007 zijn de ondernemers optimistisch in hun verwachtingen. Er wordt een verdere flinke stijging van de orders voorzien. De ondernemers verwachten tevens licht stijgende afzetprijzen. Hieruit volgt ook de verwachting van een verdere toename van de omzet. Per saldo verwacht 38 procent van de ondernemers een stijging van de toekomstige personeelssterkte.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2007

Verwachting voor het vierde kwartaal 2007

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.