Zorguitgaven

De uitgaven aan uitkeringen in het kader van de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de ziekenfondswet/zorgverzekeringswet.