Overheidsuitgaven

De sector overheid bevat alle eenheden die voornamelijk gecontroleerd en gefinancierd worden door de overheid. Deze eenheden betreffen uitsluitend niet-marktproducenten. Hiertoe behoren alle overheidsinstellingen ook al zijn deze gelokaliseerd in het buitenland, zoals ambassades. Omgekeerd worden buitenlandse ambassades en internationale instellingen, zoals Europol en het Internationaal Gerechtshof, niet tot de Nederlandse overheid gerekend. Vennootschappen maken in principe geen deel uit van de overheid, zelfs al zijn ze geheel of gedeeltelijk eigendom van overheidsinstellingen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de NS, Schiphol en DNB.