Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 6, pagina 373-381.