Industriebeeld: producenten blijven zeer optimistisch

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie kwam in april uit op 7,0. Dit is 0,1 procentpunt hoger dan in maart. Daarmee bleef de stemming onder de ondernemers zeer positief. Vanaf de zomer van 2005 is het sentiment van de ondernemers sterk verbeterd. In oktober 2006 werd met 9,0 zelfs het hoogste niveau ooit bereikt. Sindsdien zijn de ondernemers zeer optimistisch gebleven.

In februari 2007 heeft de Nederlandse industrie 10 procent meer omgezet dan in februari 2006. Niet eerder is in februari een hogere omzetgroei gerealiseerd dan dit jaar. Al bijna drie jaar is de omzet elke maand hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie was in februari 6 procent hoger dan een jaar eerder. Het is inmiddels zeven jaar geleden dat een hoger groeicijfer voor de industriële productie genoteerd kon worden.

Het volume van de bruto toegevoegde waarde is in de industrie in het vierde kwartaal van 2006 met 3,9 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Orderpositie op recordhoogte

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Het oordeel over de orderpositie verbeterde in april licht. Over de toekomstige productie en de voorraad gereed product waren de ondernemers ook positief, maar wel iets minder dan in maart. Zo denken per saldo iets minder ondernemers de productie op te voeren.

Het aantal ondernemers dat aangeeft dat de orderontvangsten zijn toegenomen overtrof het aantal dat een vermindering ziet. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) is met bijna 4 punten toegenomen en kwam uit op 112,3. Dit is de hoogste waarde in vijftien jaar. De ondernemers in de industrie waren ook positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in april duidelijk in de meerderheid.

De concurrentiepositie op de binnenlandse markt en de buitenlandse markt binnen de EU is volgens de producenten in de industrie verder verbeterd. Op de buitenlandse markt buiten de EU bleef de concurrentiepositie hetzelfde. Er waren dan ook meer ondernemers die een toename van de buitenlandse afzet in de komende drie maanden verwachten dan een afname. De bezettingsgraad is in april nagenoeg gelijk gebleven op 83,4.

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn elders opgenomen in de Industriemonitor.

Omzet loopt verder op

De 10 procent omzettoename kan grotendeels worden toegeschreven aan een grotere afzet. De invloed van de licht gestegen afzetprijzen was bescheiden.

In alle branches van de industrie werd meer omgezet. De metaalindustrie kende met 20 procent de sterkste omzettoename. Al zes maanden achtereen groeit de omzet van de metaal met dubbele cijfers.

Op de exportmarkt boekte de industrie ruim 11 procent meer omzet. In de hout- en bouwmaterialenindustrie werd met een toename van ruim 30 procent de sterkste omzetgroei gemeten. In het binnenland groeide de industriële omzet met 7 procent. Al een jaar groeit de export meer dan de omzet op de binnenlandse markt.

Topproductie in februari

De productiegroei van 6 procent wordt door alle branches gedragen. In de metaalindustrie was de toename met bijna 10 procent het grootst. Ook de aardolie-, chemische en rubberindustrie deed het zeer goed met een toename van bijna 8 procent.

Industrie groeit verder in vierde kwartaal

In het vierde kwartaal van 2006 was het volume van de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de industrie 3,9 procent groter dan dat van het overeenkomstige kwartaal van 2005. Deze groei kwam vooral door meer uitvoer van industriële producten. Mede dankzij de groeispurt van de industrie in het vierde kwartaal was over geheel 2006 het volume van de bruto toegevoegde waarde 2,1 procent groter dan dat van 2005.

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2006 met 2,7 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In heel 2006 groeide de Nederlandse economie met 2,9 procent. Net als in 2005 leverde de uitvoer de belangrijkste bijdrage aan de economische groei. Het waren echter vooral de consumptie van huishoudens en de investeringen die een versnelling brachten in de economische groei.