Monitor computerbranche vierde kwartaal 2006

Hoogste kwartaalgroei computerbranche

De omzet in de computerbranche is in het vierde kwartaal van 2006 met bijna 15 procent toegenomen. In de vorige kwartalen van 2006 is de omzetgroei telkens hoger geweest dan 10 procent, maar geen enkel kwartaal kende de computerbranche zo’n hoge omzetgroei als in het vierde kwartaal. In 2004 is de omzet na twee magere jaren weer voor het eerst toegenomen. Een jaar later verdubbelde de omzetgroei tot ruim 7 procent. In 2006 is de groei van de omzet verder toegenomen tot ruim 12 procent.

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures,
ontwikkeling: t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling en aantal openstaande vacatures

Vraag naar nieuw personeel gestegen

De vraag naar nieuw personeel in de computerbranche blijft hoog. In het derde kwartaal van 2006 ontstonden 8 duizend nieuwe vacatures tegen 7 duizend in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook het aantal vervulde vacatures kwam in het derde kwartaal van 2006 uit op 8 duizend. Een jaar eerder waren dit er nog 2 duizend minder. In de eerste drie kwartalen van 2006 ontstonden in totaal 25 duizend nieuwe vacatures, een stijging van 5 duizend in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal ontstane en vervulde vacatures

Aantal openstaande vacatures toegenomen

Over de eerste drie kwartalen van 2006 werden 23 duizend vacatures vervuld. Omdat het aantal ontstane vacatures sterker steeg nam het aantal openstaande vacatures met 2 700 toe. Hierdoor is het aantal openstaande vacatures over de eerste drie kwartalen van 2006 uitgekomen op gemiddeld 9 600. Het eerste kwartaal van 2001 was de laatste keer dat het aantal openstaande vacatures zo hoog uitkwam. Daarna ging het snel bergafwaarts met als absolute dieptepunt 1 500 openstaande vacatures in het derde kwartaal van 2003.

Meer informatie over de omzetontwikkeling staat in de StatLinetabel “Computerbranche; kwartaalontwikkelingen

Meer informatie over de vacature-ontwikkeling staat in de StatLinetabel “Vacatures; totaal