Oordeel en verwachtingen: textiel-, kleding- en lederindustrie

Uit de Conjunctuurtest van december 2006 blijkt dat het beeld in de textiel-, kleding- en lederindustrie onveranderd is. De orderontvangsten zijn in november toegenomen, maar de oordelen over de orderontvangsten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Het oordeel over de orderpositie is zelfs licht verslechterd. De ondernemers zijn optimistisch in hun verwachtingen, ze voorzien een stijging van de productie, de buitenlandse afzet en de personeelsomvang voor de komende maanden. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als optimistisch.

Stijgende orderontvangsten

De totale orderontvangsten zijn toegenomen in november. Hun oordelen over deze orderontvangsten en de voorraad gereed product is onveranderd. De index orderpositie is licht gedaald naar 80,5 (juli 2000=100) en het oordeel over deze orderpositie is dan ook iets verslechterd. In 2006 wordt het beeld in deze branche echter bepaald door een sterk verbeterd sentiment van de ondernemers.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers optimistisch in hun verwachtingen

In november hebben de ondernemers naar eigen zeggen een stijging van de productie ten opzichte van oktober gerealiseerd. Zij verwachten voor december tot en met februari een verdere toename van de productie. Dit zal volgens een grote meerderheid van hen gepaard gaan met hogere afzetprijzen. Van de ondernemers verwacht 12 procent een toename van het aantal werknemers, terwijl er geen ondernemers meer zijn die een daling voorzien. Hiermee zijn de optimisten voor de vierde maand op rij duidelijk in de meerderheid. De verwachtingen van deze branche voor de komende maanden zijn nog optimistischer dan de verwachtingen van de totale industrie.

Verwachting3 voor december tot en met februari 2007

Verwachting voor december tot en met februari 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht