Oordeel en verwachtingen: textiel-, kleding- en lederindustrie

Uit de Conjunctuurtest van november 2006 blijkt dat het beeld in de textiel-, kleding- en lederindustrie licht is verbeterd. De orderontvangsten waren in oktober stabiel en de oordelen over de orderontvangsten en orderpositie zijn iets verbeterd. De ondernemers zijn optimistisch in hun verwachtingen, ze voorzien een flinke stijging van de productie en de buitenlandse afzet komende maanden. Het algemene beeld in de branche kan omschreven worden als optimistisch.

Gelijkblijvende orderontvangsten en iets positievere oordeel

De totale orderontvangsten zijn niet verder toegenomen in oktober, na de flinke toename die in september was gemeld. Hun oordelen over deze orderontvangsten en de orderpositie zijn iets positiever. Ook het oordeel over de voorraad gereed product is iets verbeterd. De index orderpositie is echter gedaald naar 80,8 (juli 2000=100). In 2006 wordt het beeld in deze branche bepaald door een sterk verbeterd sentiment van de ondernemers.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Ondernemers optimistisch in hun verwachtingen

In oktober hebben de ondernemers naar eigen zeggen een stijging van de productie ten opzichte van september gerealiseerd. Zij verwachten voor november tot en met januari een verdere toename van de productie. Dit zal volgens hen gepaard gaan met flink hogere afzetprijzen. Van de ondernemers verwacht 12 procent een toename van het aantal werknemers en 4 procent een afname. Hiermee zijn de optimisten voor de derde maand op rij in de meerderheid. De verwachtingen van deze branche voor de komende maanden zijn nog optimistischer dan de verwachtingen van de totale industrie.

Verwachting3 voor november tot en met januari 2007

Verwachting voor november tot en met januari 2007

3) saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht