Industriebeeld: producentenvertrouwen blijft zeer hoog

De ondernemers in de industrie blijven zeer optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in augustus 2006 uit op 8,2. Dit is een lichte daling ten opzichte van juli, toen een recordwaarde van 8,9 bereikt werd. De stemming onder de ondernemers is in de afgelopen twaalf maanden sterk verbeterd.

De industrie heeft in juni een 9 procent hogere omzet geboekt dan in juni vorig jaar. Al twee jaar lang is de omzet hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. De hogere omzet is grotendeels het gevolg van hogere afzetprijzen. De Nederlandse industrie produceerde in juni, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon, 1,9 procent meer dan in juni 2005.

Het volume van de bruto toegevoegde waarde is in de industrie in het tweede kwartaal van 2006 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

Ondernemers weer positiever over toekomstige productie

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

De ondernemers waren in augustus weer iets positiever over hun toekomstige productie dan in de voorgaande maand. Hun oordeel over de voorraad gereed product veranderde niet. Over de orderpositie waren de ondernemers iets minder positief gestemd dan in juli. Vooral door het positievere oordeel over de orderpositie bereikte het producentenvertrouwen afgelopen juli de hoogste waarde sinds de start van de waarneming, begin 1985. In het Webmagazine van 14 augustus wordt nader ingegaan op de recordwaarde die het producentenvertrouwen in juli bereikte.

Uit de Conjunctuurtest van augustus blijkt dat de stemming in de meeste branches van juli op augustus niet veel veranderd is.

Werkloosheid blijft dalen

De daling van de werkloosheid in Nederland houdt aan. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden daalde de werkloosheid in april-juni met bijna 2 procent ten opzichte van de periode maart-mei. Er waren gemiddeld in april-juni 407 duizend mensen werkloos. Dit komt overeen met 5,5 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkloze mensen was sinds de zomer van 2003 niet meer zo laag.

Omzet hoger door hogere afzetprijzen

De hogere omzet in de industrie is voor bijna tweederde positief beïnvloed door hogere afzetprijzen. Vooral in de aardolie en chemische industrie namen de afzetprijzen met 13 procent fors toe. Daarnaast telde juni in 2006 een werkdag minder dan in 2005. Het negatieve effect hiervan raamt het CBS op ongeveer 2 procentpunt.

In het binnenland werd in juni 5 procent meer omzet gerealiseerd. Op de buitenlandse markt ontwikkelde de omzet zich met een groei van 13 procent nog gunstiger. Vooral de metaal deed het goed op de buitenlandse markt met een omzetstijging van 19 procent, bij een prijsstijging van nog geen 3 procent.

Productie hoger

Vrijwel alle branches leverden in juni meer productie dan in juni 2005. Vooral de aardolie en chemische industrie en de metaalindustrie deden het goed met een productietoename van 4 respectievelijk 3 procent. De hout- bouwmaterialen en meubelindustrie produceerde minder dan in juni 2005.

Weer groei in de industrie

In het tweede kwartaal van 2006 was het volume van de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de industrie 0,5 procent groter dan dat van het overeenkomstige kwartaal van 2005. In het eerste kwartaal kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde 2,2 procent hoger uit dan het vergelijkbare kwartaal van 2005. Over geheel 2005 lag het volume van de bruto toegevoegde waarde nagenoeg op hetzelfde niveau als dat van 2004.

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2006 gegroeid. Het Bruto Binnenlands Product was 2,4 procent (BBP) hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie met 2,9 procent, de hoogste groei in ruim vijf jaar. Aan de groei van het BBP is vooral bijgedragen door de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Over geheel 2005 groeide het BBP met 1,5 procent.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen