Beperkte groei uitkeringen

De uitkeringen als geheel aan huishoudens namen in 2005 met 1,0 procent toe tot 85,4 miljard euro. Dit kwam onder andere door de 65-plussers die hun aanvullende pensioenuitkeringen met 4,8 procent zagen stijgen tot 25,1 miljard euro. Daarnaast stegen de AOW-uitkeringen. Beide ontwikkelingen zijn mede het gevolg van het toegenomen aantal 65-plussers met 1,8 procent tot 2,33 miljoen in 2005. Daarentegen namen de uitkeringen uit andere wettelijke sociale verzekeringen af. Met name de WAO-uitkeringen daalden sterk doordat het aantal uitkeringen met 8,2 procent afnam tot 700 duizend. In totaal ontvingen huishoudens 1,7 procent minder uit sociale verzekeringen, nog altijd goed voor 38,9 miljard euro.