Papier- en grafische industrie

Een klein plusje in de omzet van de papier- en grafische industrie in april van dit jaar was met name het gevolg van één extra werkdag ten opzichte van april vorig jaar. De afzetprijzen bleven in deze periode nagenoeg gelijk ondanks hogere verbruiksprijzen. Deze trend, die al meerdere maanden stand houdt, zet de marges onder druk. De geleidelijke afname van de productie in de totale branche tijdens de afgelopen jaren is het gevolg van de verminderde productie in de grafische industrie. Ook in april 2005 nam de productie van de totale branche opnieuw af.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(april 2005 t.o.v. april 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Hogere omzet door extra werkdag

De omzet in de papier- en grafische industrie was in april van dit jaar bijna 1,5 procent hoger dan in april 2004. April telde dit jaar echter één werkdag meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Na verrekening voor dit werkdageffect resteert een volume van de gemiddelde dagomzet dat ruim 3,5 procent lager ligt. In het buitenland bedroeg de afname dik 9 procent tegen ruim 1 procent in eigen land.

In de verschillende onderdelen van de totale branche zien we verschillen in de afname van het volume van de gemiddelde dagomzet. In de papierindustrie bedroeg de afname van dit volume ongeveer 4 procent, zowel in eigen land als in het buitenland. In de grafische industrie bleef dit volume in eigen land nagenoeg gelijk terwijl dit in het buitenland afnam met bijna 20 procent.

Orderontvangsten lager

De waarde van de binnenlandse orders voor de papierindustrie was in april dit jaar bijna 14 procent lager dan in april 2004. De waarde van de orders uit het buitenland daalde met dik 2 procent veel minder hard. De totale orderontvangsten hadden per saldo bijna 8 procent minder waarde. De waarde van de orders ligt al 5 maanden op rij beneden het niveau van de vergelijkbare maand een jaar eerder. Vooral de ongunstige ontwikkelingen in eigen land zijn daar debet aan.

Prijsontwikkeling ongunstig voor marges

In de papierindustrie is sprake geweest van een omslag in de prijzen. De verbruiksprijzen lagen lange tijd beneden het niveau van dezelfde periode een jaar ervoor. Sinds september 2004 is deze situatie veranderd en in april van dit jaar lagen de verbruiksprijzen in de papierindustrie ruim 2,5 procent hoger dan in april 2004. De afzetprijzen bleven in april nagenoeg gelijk, al met al een ongunstige ontwikkeling voor de marges.

In de grafische industrie is nog weinig van de prijsontwikkelingen in de papierindustrie te merken. Zowel de afzet- als verbruiksprijzen waren in april 2005 vrijwel gelijk aan die van april 2004.

Productievolume opnieuw lager

Het volume van de gemiddelde dagproductie van de totale branche bereikte tijdens het eerste kwartaal van 2005 een dieptepunt. Sinds 1995 is nooit zo weinig geproduceerd. Dit is met name het gevolg van ontwikkelingen in de grafische industrie waar het volume van de jaarproductie al vier jaar afneemt. In april dit jaar lag het volume van de gemiddelde dagproductie van de totale branche opnieuw bijna 3 procent lager dan in de vergelijkbare maand een jaar eerder.

Volume bruto toegevoegde waarde opnieuw gedaald

In het vierde kwartaal van 2004 was het volume van de bruto toegevoegde waarde ruim 1,5 procent lager dan in het laatste kwartaal een jaar eerder. Ook in de eerste drie kwartalen van 2004 was dit volume al kleiner dan in de vergelijkbare perioden in 2003. Per saldo was het volume in 2004 op jaarbasis ruim 1 procent kleiner dan in 2003. Dit beeld is minder pessimistisch dan dat van 2003. Toen nam het volume van de bruto toegevoegde waarde af met 4,5 procent.

Omzet, productie en prijzen (april 2002–april 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen