Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2004/1

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2004