CAO-lonen 2003, de definitieve gegevens

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2004