Naar een monitor van e-government; een onderzoek bij Nederlandse gemeenten

Het CBS heeft in samenwerking met HEC het pilot-onderzoek 'Naar een monitor van e-government' uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om indicatoren te vinden die e-government en kwaliteit bij de gemeenten weergeven. Ook zijn de mogelijkheden voor een e-government monitor onderzocht. Er is een vragenlijst gemaakt en verstuurd aan 260 van de bijna vijfhonderd gemeenten. Op deze manier zijn 98 indicatoren over 36 verschillende onderwerpen in kaart gebracht. Aanbevolen wordt om een jaarlijkse e-government-monitor te publiceren in overleg met de VNG, de ICTU, de VIAG, de ministeries BZK en EZ. Van belang hierbij zijn een aparte behandeling van Rotterdam en Amsterdam en terugkoppeling van de resultaten naar de gemeenten.

Downloads