Basisverlegging in 2003

6-2-2003 09:00

In januari 2003 start het CBS met een nieuwe reeks van de consumentenprijsindex (CPI). Bij deze overgang wijzigt een aantal zaken. Deze worden in deze notitie kort beschreven.

Downloads