Zoekresultaten

20 resultaten voor beregeningsinstallaties
20 resultaten voor beregeningsinstallaties

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstak

Cijfers

Piek watergebruik huishoudens en landbouw in 2018

Het drinkwatergebruik van huishoudens is in 2018 met 7 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Fruitteelt in de open grond; regio, 1992, 1997, 2002

Oppervlakten fruit, beregening, fertigatie, koeling, afzetkanalen en aantal bedrijven naar provincie.

Cijfers

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, 2004 - 2008

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, SBI'93 Naar branches en bedrijfsomvang: klein- , midden- en grootbedrijf.

Cijfers

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, SBI'93, 2000-2008

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling. Naar subklassen (SBI 45) en bedrijfsomvang.

Cijfers

Fruitteelt in de open grond; oppervlakteklasse appels en peren, 1997, 2002

Oppervlakten fruit, beregening, fertigatie, koeling, afzetkanalen en aantal bedrijven, naar oppervlakteklasse appels en peren.

Cijfers

Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht bedrijfstakken SBI '93

Cijfers

Vestigingen naar activiteit, provincie en corop

Vestigingen naar activiteit en regio.

Cijfers

Bedrijven; naar economische activiteit (SBI 2008), 2006-2010

Bedrijven naar grootteklasse (werkzame personen) en activiteit (SBI 2008).

Cijfers

Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Vestigingen van bedrijven:stand op 1 januari. Bedrijfstakken, branches, SBI 2008, regio's.

Cijfers

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijfsgegevens (opbrengsten, lasten, resultaat) en werkzame personen Benchmark-waarden per bedrijfstak en branche (SBI 2008) naar periode

Cijfers

Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit (SBI'93).

Cijfers

Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit naar SBI'93.

Cijfers

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008), 2009 - 2016

Aantal bestelwagens van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Bedrijven; vestigingen naar economische activiteit en regio, SBI'93

Bedrijfsvestigingen naar economische activiteit (863 branches) en regio (landsdeel, provincie, COROP - gebied en stadsgewest).

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige en bedrijfstak

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2016

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak

Cijfers