Zoekresultaten

46 resultaten voor adopties
46 resultaten voor adopties

Pagina 1 van 2

Adopties naar lengte van de procedure

Adoptie - uitspraken met betrekking tot gewone en stiefouderadopties naar lengte van procedure.

Cijfers
Artikelen
Overig
Artikelen

Adopties via de rechtbanken; aantal tegelijk geadopteerde kinderen

Adoptiefgezinnen naar aantal tegelijk geadopteerde kinderen.

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Adopties naar land van herkomst, soort adoptie en geslacht

Adoptie naar land van herkomst, soort adoptie (gewone - en stiefouderadoptie) en naar geslacht.

Cijfers

Adopties via het Haags Adoptieverdrag naar land van herkomst

Adopties via het Haags Adoptieverdrag naar land van herkomst, geslacht en leeftijd.

Cijfers

Adopties excl. partneradopties; geboorteland, gesl. en lft. kind 1995-2012

Adopties exclusief partneradopties geboorteland, geslacht en leeftijd kind

Cijfers

Adopties (excl. stiefouderadopties) naar leeftijd kind bij opname in gezin

Gewone adopties naar leeftijd kind op het moment van opname in het gezin.

Cijfers
Cijfers

Aantal adopties sinds jaren zestig niet meer zo laag

In 2011 zijn in Nederland 560 kinderen geadopteerd. Dit is het laagste aantal sinds 1965. In 2010 werden nog 720 kinderen geadopteerd.

Artikelen

Aantal naturalisaties in 2020 verdubbeld

In 2020 zijn 49 duizend personen genaturaliseerd tot Nederlander, Daarmee komt het aantal naturalisaties op het niveau van eind jaren negentig. In totaal hebben 56 duizend personen in 2020 anders...

Artikelen

Stiefouderadopties naar leeftijd kind bij indiening van het adoptieverzoek

Stiefouderadoptie naar leeftijd kinderen op het moment van indienen van het adoptieverzoek.

Cijfers

Partneradopties; leeftijd van het kind op het moment van adoptie 2000-2011

Partneradopties; partneradopties bij duomoeders Partneradopties en partneradopties bij duomoeders naar leeftijd kind

Cijfers

Erkenningen en buitenechtelijk geborenen 2000-2011

Erkenningen van vaderschap en buitenechtelijk levendgeborenen naar geboortejaar

Cijfers

Civiele rechtszaken, 2001-2009

Dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures bij rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad der Nederlanden

Cijfers
Artikelen

Aantal adoptiekinderen bijna gehalveerd

In de afgelopen jaren zijn in Nederland minder kinderen geadopteerd. Het aantal adopties is tussen 2004 en 2008 bijna gehalveerd.

Artikelen
Artikelen

Aantal adoptiekinderen sinds 2004 gehalveerd

In 2010 zijn 672 kinderen geadopteerd. Dit zijn er ongeveer evenveel als in het voorafgaande jaar, maar veel minder dan in het piekjaar 2004. In dat jaar werden 1 378 kinderen geadopteerd.

Artikelen

Sinds 1956 meer dan 55 duizend kinderen geadopteerd

Sinds de invoering van de Nederlandse adoptiewet in 1956 zijn in Nederland ruim 55 duizend kinderen geadopteerd.

Artikelen

Adoptie kind van partner vooral bij twee moeders

Het aantal adopties van het kind van de partner is sinds het jaar 2000 bijna verviervoudigd. Dit komt door de toename van deze zogeheten partneradopties bij vrouwelijke paren.

Artikelen

CBS onderzoekt welzijn mensen met interlandelijke adoptieachtergrond

In de afgelopen jaren hebben mensen die geadopteerd zijn uit het buitenland regelmatig aangegeven dat daarbij zaken mis zijn gegaan.

Artikelen