Gestandaardiseerd inkomen huishoudens naar woonsituatie

Deze figuur toont de verdeling van het gestandaardiseerd jaarinkomen in 2019 in inkomensklassen die oplopen met 2 duizend euro. De kolommen geven aan hoeveel huishoudens een inkomen in de desbetreffende inkomensklasse hebben. De uitkomsten worden getoond voor verschillende huishoudens, met als onderscheidend kenmerk de woonsituatie. Het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen voor alle huishoudens bedroeg 30,8 duizend euro. Voor huishoudens met een eigen woning was het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen 38,0 duizend euro. Voor alle huishoudens die huurden was het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen 21,2 duizend euro. Voor huishoudens die huurden en geen huurtoeslag ontvingen was het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen 24,0 duizend euro. Voor huishoudens die huurden en een huurtoeslag ontvingen was het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen 16,9 duizend euro. De complete verdeling van de gestandaardiseerde jaarinkomens is te raadplegen in de tabel onder de figuur (Toon tabel). De tabel toont steeds de cijfers van de gekozen categorieën die in de figuur zichtbaar zijn.
Terug naar artikel