Gestandaardiseerd inkomen huishoudens naar aantal kostwinners

Deze figuur toont de verdeling van het gestandaardiseerd jaarinkomen in 2021 in inkomensklassen die oplopen met 2 duizend euro. De kolommen geven aan hoeveel huishoudens een inkomen in de desbetreffende inkomensklasse hebben. De uitkomsten worden getoond voor verschillende huishoudens, met als onderscheidend kenmerk het aantal kostwinners. Het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen voor alle huishoudens bedroeg 33,5 duizend euro. Voor huishoudens met één kostwinner was het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen 26,8 duizend euro. Voor huishoudens met twee personen met een inkomen was het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen 37,6 duizend euro. Voor huishoudens met drie personen met een inkomen was het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen 41,0 duizend euro. Voor huishoudens met vier of meer personen met een inkomen was het gemiddeld gestandaardiseerd jaarinkomen 44,8 duizend euro. De complete verdeling van de gestandaardiseerde jaarinkomens is te raadplegen in de tabel onder de figuur (Toon tabel). De tabel toont steeds de cijfers van de gekozen categorieën die in de figuur zichtbaar zijn.

Terug naar artikel