Zware beroepen

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/e90b06b287cd4557b310c8c1eb6475ac]

In welke beroepen geven werkenemers aan vaak of altijd gevaarlijk werk te doen? Verschilt dat voor mannen en vrouwen? En welke beroepen kennen de meeste arbeidsongevallen?