TNO-CBS Partnership for Trusted AI

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/b4d157fc4edd42a39746060e32082702]

TNO en het CBS, vertegenwoordigd door respectievelijk Paul de Krom, CEO bij TNO en Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi, slaan de handen ineen om via een Partnership for Trusted AI een transparant, eerlijk en toetsbaar gebruik van AI in de publieke sector te stimuleren, met aandacht voor ethische, juridische en organisatorische randvoorwaarden.