Instructievideo locatie namen iOS

[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/ad66b0e1ea1d4cbeba29e9dc8f82a870]

Klik in het dagoverzicht op een locatie en geef deze een naam. Deze naam is slechts bedoeld als hulpmiddel voor uzelf.