Het mysterie van de verdwenen criminaliteit

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/5765e4d57c7b40d99ebaa946d7a57b32]

Maarten Bloem gaat in op de daling van verschillende vormen van misdaad en de verklaringen hiervoor. Ook staat hij stil bij een nieuw opkomend fenomeen in de statistieken: cybercrime.

De cijfers zijn resultaten van de Veiligheidsmonitor, een periodiek bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met trends en ontwikkelingen, en uitsplitsingen naar politieregio’s en (middel-)grote gemeenten en naar persoonskenmerken.

00:00 - Introductie
01:00 - Hoeveel criminaliteit is er nu echt?
02:00 - Aangiftebereidheid, wat is dat?
02:42 - Moord en doodslag?
04:48 - De misdaadgolf, waar komt dit vandaan?
06:07- Cybercrime

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Bekijk dan de volgende site:
Relevant nieuwsbericht: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2022/09/veiligheidsmonitor-2021