[video: https://www.cbs.nl//nl-nl/video/513a7d5ac0fd4532986393385cc8ce66]

Instructievideo vervoermiddelen iOS

Klik op het tandwiel om instellingen te wijzigen. Hier kunt u bijvoorbeeld de dataverzameling aan- en uitschakelen of handmatig de dataupload aftappen.