Presentatie Brede welvaart en de Sustainable Development Goals 2023

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/065f8283d95e42b19860b98e4b55dba6]

Om te zorgen dat iedereen mee kan delen in de hulpbronnen die de aarde biedt en de welvaart die daarmee gegenereerd kan worden, en om te zorgen dat de kwaliteit van leven voor zoveel mogelijk mensen verbetert, zijn vanuit de VN 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld. Deze doelen bepalen een internationale standaard voor brede welvaart, die vervolgens aangepast aan lokale culturen en normen als richtlijn kan dienen voor beleid. Daarvoor is het wel nodig dat systematisch gemonitord wordt hoe het ervoor staat met brede welvaart in het algemeen en de Sustainable Development Goals in het bijzonder. Met dat doel is voor Nederland, conform de CES-richtlijnen voor het meten van brede welvaart, op verzoek van de Tweede Kamer, door het CBS de ‘Monitor brede welvaart en de Sustainable Development Goals’ ontwikkeld.

Inhoud

00:00 introductie
00:38 Wat is brede welvaart
01:56 Brede welvaart in Nederland nu
03:17 Brede welvaart later
04:15 Brede welvaart elders
05:20 Verschil in welvaart tussen verschillende groepen
07:13 Afsluiting