Toegankelijkheidsverklaring opendata.cbs.nl

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-01-2016.

CBS wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/ (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Overig: StatWeb voldoet niet maar zal binnen twee jaar vervangen zal worden. Voor de StatLine App geldt dat deze nog in ontwikkeling is en dat er daarbij rekening gehouden zal worden met de webrichtlijnen, maar dat dit door de aard van de webapplicatie beperkingen zal kennen (zie toelichting).

Extra toelichting
StatWeb en de StatLine App zijn webapplicaties waarmee de gebruiker interactief webpagina's kan samenstellen en aanpassen. Door de aard van de content (statistische informatie) lenen deze pagina's zich niet goed om met software de betekenis en structuur te bepalen. Dynamisch bepaalde tabellen, grafieken en kaarten zijn niet geautomatiseerd om te zetten naar een 'betekenisvolle volgorde'. De StatLine databank is voor iedereen toegankelijk, maar wordt in de praktijk voornamelijk gebruikt door een specialistische doelgroep (onderzoekers, datajournalisten e.d.).

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.